Op dit moment bevolken vier generaties , met ieder zijn eigen specifieke kenmerken en kwaliteiten, de werkvloer.  Bedrijfsprocessen verlopen beter en sneller wanneer verschillende generaties samenwerken en complementair aan elkaar tot betere resultaten komen.

GeneratieWIJzer biedt een plek waar de vraag en aanbod van specifieke kennis en ervaring bij de verschillende Generaties bij elkaar komen.  Dit doen wij met de initiatieven GeneratieWissel en GeneratieKompas.

Door met elkaar samen te werken worden de volgende generaties WIJzer:

Generatie BabyBoom (1945 – 1960)
De mensen die geboren zijn tussen 1945 en 1960 worden doorgaans aangeduid als Babyboomers. Deze generatie heeft een aantal gemeenschappelijke ervaringen. Ze maakte kennis met de stijgende naoorlogse welvaart, en ging studeren in de woelige periode tussen 1965 en 1975.

Generatie X (1961 – 1980)
Deze groep mensen betreft ruwweg de mensen die zijn geboren tussen 1961 en 1980. Door het in zwang raken van de anticonceptie verminderd het aantal geboorten of de tegenstelling met de babyboom
Deze generatie ook wel generatie Nix of de verloren generatie genoemd, aangezien de jongeren de periode van economisch verval na de tweede oliecrisis meemaakten: ze waren pas afgestudeerd (in veel gevallen aan één van de universiteiten) en hadden veel moeite om werk te vinden, omdat de bedrijven aanwervingen beperkten en gingen snoeien door middel van een zuiniger loonbeleid. Universitair geschoolden hadden door dit gewijzigd bedrijfsbeleid de naam te duur te zijn in vergelijking met HBO afgestudeerden

Generatie Y (1981 – 1995)
Deze groep mensen, ook wel Milleniumgeneratie genoemd, wordt over het algemeen gedefinieerd aan de hand van geboortejaren en is geboren tussen 1981 en 1995. Generatie Y is opgegroeid in een tijd van technologische vooruitgang en economische voorspoed. Kenmerkend is de vertroetelende aandacht die ze kreeg van haar opvoeders. Het gevolg daarvan is een zelfverzekerde, optimistische generatie die gewend is haar zin te krijgen

Generatie Z (1995 – nu)
Deze opvolgende generatie van Y begeeft zich nog niet op de arbeidsmarkt, waardoor kenmerken, competenties en waarden nog moeilijk te definiëren zijn. Generatie Z groeit op in een wereld van overvloed en met relatief weinig beperkingen. Ze zijn ervan overtuigd dat ouders of de overheid eventuele tegenslagen zullen opvangen. En dat gebeurt nog ook.

bronnen: wikipedia, Jonge Geesten®, studentenwerk, generatie Z: Ahlers en Boenders